Serwis gwarancyjny:

Firma Melex Sp. z o.o. zapewnia serwis gwarancyjny sprzedanych przez naszą firmę pojazdów na warunkach określonych w książce gwarancyjnej (załącznik). Reklamacje należy składać na piśmie na nr faxu: 17 773 81 01 lub pocztą elektroniczną: serwis@melex.com.pl, podając: adres i telefon nabywcy, typ i nr seryjny pojazdu, nr książki gwarancyjnej, datę zakupu oraz opis usterki. Czas reakcji na reklamację to 48h od momentu zgłoszenia (z wyjątkiem dni wolnych ustawowo od pracy). Standardowy czas naprawy wynosi maksymalnie 14 dni.

Serwis pogwarancyjny:

Melex Sp. z o.o. świadczy odpłatny serwis pogwarancyjny pojazdów. Zamówienie na usługi serwisowe można zgłaszać na piśmie na nr faxu: 17 773 81 01, bądź pocztą elektroniczną: serwis@melex.com.pl.

Remonty pojazdów:

Wykonujemy kompleksowe remonty pojazdów. Zamówienie na usługi serwisowe można zgłaszać na piśmie na nr faxu: 17 773 81 01, bądź pocztą elektroniczną: serwis@melex.com.pl.

Wsparcie techniczne:

Tel. 660 734 875, w godzinach 7:00 - 22:00.

Pliki do pobrania

I confirm processing of my IP address and browser technical parameters to optimize the content of our websites pages and adapt them to users preferences. More information in Privacy policy.

Zapisano