obrazek_ue.jpg

MELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy MELEX Sp. z o.o.” w ramach działania 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Całkowita wartość projektu: 364878,45 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 364878,45 PLN

A

ue.jpg

MELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pt.
„N.Truck użytkowy pojazd modułowy o napędzie elektrycznym o DMC 3.5t do transportu na obszarach miejskich i przemysłowych”
 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” („INNOMOTO”), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Celem projektu jest opracowanie prototypu użytkowego pojazdu modułowego o napędzie elektrycznym do transportu na obszarach miejskich i przemysłowych – N.Truck, w klasie DMC 3.5t o ładowności do 2 ton przy optymalizacji konstrukcji nośnej pojazdu.
Efektem projektu będzie powstanie nowego produktu, modułowego i lekkiego pojazdu do transportu ładunków o napędzie elektrycznym o niespotykanych dotąd na rynku parametrach zarówno w zakresie użytkowym jak i w zakresie bezpieczeństwa, posiadającego konstrukcję o relatywnie mniejszej masie w porównaniu do konwencjonalnych pojazdów, m.in. dzięki wykorzystaniu nowoczesnych materiałów i elementów.

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 894 260,98 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 011 158,47 zł

I confirm processing of my IP address and browser technical parameters to optimize the content of our websites pages and adapt them to users preferences. More information in Privacy policy.

Zapisano